آیا تنها عشق در تشکیل زندگی مشترک کافیست؟

پاسخ 

مشاوره خانواده به این است که عشق به تنهایی برای شروع یک زندگی مشترک کافی نیست، اگر چه عشق از ملزومات زندگی مشترک است اما به تنهایی کافی نمی باشد. عشق به تنهایی نمی تواند زندگی مشترک شما را جلو ببرد و اغلب به همین دلیل است که زوج ها با وجود علاقه زیادی که نسبت به هم دارند در زندگیشان شاد نیستند. برای تشکیل زندگی مشترک نمی توان فقط بر پایه عشق تکیه کرد زیرا عشق تنها یکی از چند پایه اصلی برای زندگی مشترک می باشد.

مشاوره خانواده

از نظر روانشناسان

 مشاوره خانواده عشق محرک قدرتمندی در میان زن و شوهر می باشد، عشق باعث می شود که بتوانند همدرد هم باشند در مواقع سختی در کنار هم باشند ولی برای ادامه و حفظ زندگی شویی کافی نیست و نقش مهمی در ایجاد مهارت های لازم در زندگی مشترک را ندارد.

ادامه مطلب

مشاوره تلفنی تحصیلی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها